GrowthCLUB

When

Ngày 25/26, Tháng 09, Năm 2020

Where

Hồ Chí Minh 

GrowthCLUB 

  GrowthCLUB là chương trình huấn luyện doanh nghiệp hàng  đầu trên toàn thế giới.
  GrowthCLUB được thiết kế để hướng dẫn chủ doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp vững mạnh thông qua việc lập kế hoạch kinh doanh đơn giản hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn.
  GrowthCLUB đem lại lợi ích gấp đôi khi bạn vừa tham gia hội thảo xây dựng doanh nghiệp, vừa hoàn thành kế hoạch kinh doanh toàn diện có thể áp dụng ngay lập tức.

Lịch GrowthCLUB 


25

26

Angust, 2020

Hồ chí minh 

Học online qua phần mềm Zoom

Thư Viện Hình Ảnh


Đăng ký tham dự GrowthCLUB

Đăng Ký Tham Dự Khóa Học GrowthCLUB 

ActionCOACH LOTUS

Andress: 89 Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, TP.HCM 
Hotline: 0909 643 228
Email: support@actioncoach.asia